Mostra 1–20 de 24 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX

Lluïsa PLA I TOLDRÀ

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Emprendedors Transnacionals. Les trajectòries econòmiques i d’ascens social dels Cernezzi i Odescalchi a la Mediterrània occidental (ca.1590-1689)

Josep SAN RUPERTO ALBERT

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

Col·lecció diplomàtica de l’Archivo Ducal de Cardona (965-1230)

Francesc RODRÍGUEZ BERNAL

Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Els Margarit de Castell d’Empordà. Família, noblesa i patrimoni a l’època moderna

Manel GÜELL JUNKERT

La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral.

Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Indians a Catalunya: capitals cubans en l’economia catalana

Martín RODRIGO I ALHARILLA

Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X,XI i XII.

José Enrique RUIZ-DOMÈNEC

El matrimoni infantil a Catalunya i Europa.

Santiago de LLOBET MASACHS

El dret comú i Catalunya, IX. Actes del IXè Simposi Internacional de 1999. La família i el seu patrimoni.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial.

Anna RICH ABAD

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent.

M. Adela FARGAS PEÑARROCHA

Contractes de matrimoni al delta del Llobregat.

Jaume CODINA

De remences a rendistes. Els Salellas (1322-1935).

Josep M. PUIG SALELLAS