Back

Textos i Documents

Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X,XI i XII.

José Enrique RUIZ-DOMÈNEC

Com el seu subtítol indica aquest llibre és la història d’una família catalana dels segles X, XI i XII: la família dels vescomtes de Barcelona, senyors del castell de la Guàrdia de Montserrat. La major part dels seus membres van tenir un protagonisme decisiu en la construcció de Catalunya. Lluny de ser tracta una descripció neutral i enciclopèdica del seu patrimoni, es tracta d’una narració selectiva i crítica dels es¬deveniments i passions que van afectar aquesta família medieval durant tres-cent anys.

Nº Col·lecció: 39

Any de publicació: 2006

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Família, Feudalisme

ISBN: 84-9779-475-3

Pàgines: 488