Avís legal

Aquest lloc web i els dominis www.fundacionoguera.cat I www.fundacionoguera.com corresponen a la Fundació Noguera, entitat privada sense ànim de lucre, inscrita en el registre de fundacions de Barcelona, amb NIF G 08711822, domicili social al carrer Notariat, número 4, Barcelona (CP 08001, telèfon +34 933 174 800 i correu electrònic info@fundacionoguera.com

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que ho utilitzarà conforme al present avís legal i les Condicions Particulars de certs serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La Fundació Noguera es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, i per tant, per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix (arxius, textos, imatges, logotips, marques comercials, etc.) estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els drets corresponen a la Fundació Noguera o a tercers amb els quals ha acordat la seva utilització. El logotip de la Fundació Noguera i les capçaleres de les seves publicacions es troben protegides per la normativa de propietat industrial.

La Fundació Noguera presenta els continguts que figuren en aquest lloc web amb fins d’informació i difusió de les seves activitats, els seus fons documentals i les seves publicacions. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació per a altres finalitats sense l’expressa autorització per escrit de la Fundació Noguera.

La Fundació Noguera es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a portar a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, la Fundació Noguera no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització. La Fundació Noguera no quedarà obligada amb els usuaris que sol·licitin serveis fins que rebin confirmació expressa d’haver estat acceptada la seva sol·licitud o subscripció. Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs aliens a la Fundació Noguera, enllaços que es presenten únicament amb fins informatives. La responsabilitat dels continguts de les pàgines enllacçades correspon als respectius titulars d’aquestes pàgines. La Fundació Noguera no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

Política de protecció de dades de caràcter personal

A través del present avís legal, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), disposen de tota la informació detallada i específica sobre la Política de Protecció de dades Personals de la Fundació Noguera, amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a la Fundació Noguera les dades personals que els són sol·licitades.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i es regiran per la legislació espanyola.

Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i la Fundació Noguera, ambdós se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.