Back

Estudis

El matrimoni infantil a Catalunya i Europa.

Santiago de LLOBET MASACHS

Era un fenomen no estrany en temps passats. Descobrim aquí com, el matrimoni infantil –que no hem de confondre amb el matrimoni entre menors d’edat–, a Catalunya, especialment a l’època moderna, no es va concebre com un mitjà d’acumular recursos o capitals, sinó com una alternativa per fer front a un seguit de problemàtiques familiars, tals com les unions ja consumades o la necessitat de procurar nous pares a un nen que tenia els seus difunts. L‘autor explica com la jurisprudència aconseguí crear una codificació d’aquest modus de casament, que es situa dins un context europeu.

Nº Col·lecció: 31

Any de publicació: 2005

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Antic (segles I a IV dc.), Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Europa

Temàtica històrica: Esglèsia, Família, Social

ISBN: 84-9779-324-2

Pàgines: 355