Benvinguda

La Fundació treballa per preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, i especialment el que ha generat l’activitat notarial al llarg dels segles.

La Fundació Noguera és una entitat cultural catalana sense ànim de lucre, creada a Barcelona el 1976 pel notari Raimon Noguera i de Guzmán.

Fidel als seus objectius fundacionals, la Fundació treballa per preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, i especialment el que ha generat l’activitat notarial al llarg dels segles. Aquest llegat es remunta a l’època medieval i és un dels més rics i el més antic d’Europa.

En realitat, la nostra entitat no fa sinó continuar la tasca duta a terme pel notari Noguera, des de la seva primera etapa professional i al llarg de la seva vida.

Per a això, la Fundació Noguera patrocina la inventariació d’arxius, la transcripció de fons docmentals i la investigació històrica. Paral·lelament, promou la difusió de la recerca i col·labora amb altres entitats en projectes afins.

Tots els treballs són publicats per la Fundació i posseeixen alt nivell científic i metodològic, amb l’autoria d’importants especialistes.

La Fundació Noguera posa a disposició les seves publicacions a través d’aquest lloc web, que des de 2004 es poden consultar en text íntegre, amb accés lliure i gratuït.