Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

La vinculació entre una família de cavallers i una casa forta establerta al mig d’una parròquia rural era molt estreta, tant que el cognom dels primers i el nom propi de la segona solien coincidir.La casa forta era el centre d’un feu format per terres conreades i ermes, per cases, trilles, farraginars, vinyes, arbres, colomers, horts, molins, masos, bordes i, és clar, pels homes i les dones propis que hi vivien. Situacions similars es detecten arreu de la Catalunya Vella.

Qui eren, però, aquests cavallers? Quin era el seu origen?

Als usatges queda clar que els cavallers ocupaven el graó més baix dintre del grup dels “homines nobiles”, grup format pels “reges et principes, magnates et milites” i oposat als “ignobiles”, és a dir, als “rustici et pagenses, mercerii et negociatores”. En realitat, però, els cavallers eren més a prop dels pagesos que no pas dels grans nobles.

Els Cartellà de Maçanet de la Selva procedeixen d’una branca secundària dels Cartellà, una de les grans famílies nobles de les terres de Girona; de l’altra, descendeixen dels Maçanet, que a mitjan segle XII van participar en les dotacions dels monestirs de Roca-rossa i Valldemaria. Per fortuna, a la Biblioteca de Catalunya es conserven els pergamins del seu arxiu particular,.

Nº Col·lecció: 67

Any de publicació: 2015

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Dret privat, Família, Feudalisme

ISBN: 978-84-9975-579-3

Pàgines: 431