Divulgació científica

Són molt diverses les activitats de divulgació, des de congressos, presentacions o col·laboracions amb altres entitats en projectes comuns. Destaquen les activitats d’impuls a la investigació, bona part de les quals s’agrupen en les col·leccions editorials que la Fundació patrocina i distribueix.

Les publicacions de la Fundació es poden consultar en aquesta web. Des de 2002 ja estan disponibles en text íntegre i accés lliure i gratuït.

Col·leccions

Les diverses línies d’impuls a la recerca, prenen tot el sentit quan els seus resultats es posen a l’abast dels especialistes i del públic interessat. La Fundació ha creat una sèrie de col·leccions editorials per recollir tots els treballs que promou, des dels inventaris dels arxius de protocols, passant per les actes dels congressos que organitza, les tesis que han obtingut la beca, o les obres editades en col·laboració amb d’altres institucions.

Les col·leccions permeten posar en coneixement dels especialistes de tot el món, fonts documentals que sovint es troben lluny de la seva ubicació geogràfica i als quals no tindrien fàcil accés.

Aquesta mateixa ambició de difusió és la que duu a la Fundació a penjar a Internet tots els volums publicats i, des de l’any 2002, incorporar-los en text íntegre en pdf i accés lliure i gratuït.

Fundacio-noguera-benvinguda
fundacio-divulgacio-colleccions-2

Puntualment, la Fundació fa l’enviament gratuït d’un exemplar imprès de cada títol a les grans biblioteques, arxius i principals centres d’investigació del món.

La Fundació al mon

Des que el 1981 va publicar els seus primers volums, El llibre de Consolat de Mar i el Catàleg de protocols de Sitges, la Fundació s’ha encarregat de fer la distribució de cadascuna de les seves publicacions, de manera sistemàtica.

Puntualment, tot i ser a l’era digital, la Fundació fa l’enviament gratuït d’un exemplar imprès de cada títol a tots els arxius i biblioteques de Catalunya, però també a les grans biblioteques, arxius i centres d’investigació històrica d’arreu del món.

Presentació del Manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, el 2005 a Perpinyà.
Presentació del Manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà, el 2005 a Perpinyà.

Revista

En la tasca de difusió te especial esment la revista Estudis Històrics i Documents de l’Arxiu de Protocols (EHDAP), Raimon Noguera conjuntament amb Josep Maria Madurell i Marimon, l’aleshores arxiver del l’Arxiu de Protocols de Barcelona, l’editen per primer cop el 1948, des del CNC, amb la finalitat de recollir articles d’història del notariat o de recerca pluridisciplinària basats en documents dels arxius de protocols.

Per la seva trajectòria, per la seva especialitat i per les firmes que hi publiquen al llarg dels anys, la revista EHDAP ocupa un lloc singular i prestigiat entre les revistes històriques catalanes i de l’estat espanyol.

Fundacio-noguera-divulgacio-revista