Back

Estudis

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Aquest segon volum de l’estudi dels especiers i candelers aplega tots els apèndix documentals, tstaments, quadres, taules estadístiques, gràfics, arbres genealògics, etc., base de  l’anàlisi diplomàtic de l’instrument testamental, que permet l’autor ampliar el treball als diversos elements integrants de la família barcelonina en aquesta època, des de la successió fins a les estratègies familiars i la sociabilitat. En els 108 quadres que conté l’obra s’apliquen tots els conceptes estudiats en el sector social escollit.

Com ja hem comentat al resum del volum I, l’estudi es centra en les nissagues Verdaguer, Rossell i Canyadell, Bonanat, sa Torra i des Pujol.

Nº Col·lecció: 42

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Dret privat, Econòmica, Família, Món urbà, Social

ISBN: 978-84-9779-473-2

Pàgines: 510