Etapes de la revista

Etapa actual

A partir del Volum XIII i des del 1995, amb el patrocini de la Fundació Noguera

Consell de redacció

Director:
Lluís Jou i Mirabent

Coordinador:
Laureà Pagarolas i Sabaté

Membres del consell:
Jordi Figa i Lopez-Palop
Josep M. Font i Rius
Emili Giralt i Raventós
Joan Josep Lòpez Burniol
Angel Martínez Sarrión
Josep Sans i Travé
Francesc Torrent i Cufi

II Etapa

Dels volums IV-XII, 1974-1984.

Director:
D. Angel Martínez Sarrion.

Subdirector:
Josep M. Madurell i Marimon

Redactor en cap:
Josep M. Sans i Travé

I Etapa

Dels volums I-III, 1948-1955.

Director:
Raimon Noguera i Guzmán