Back

Estudis

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Investigació basada en el món rural del Baix Maresme als darrers segles medievals, enriquit per l’estudi d’alguns aspectes de la Ciutat Comtal baixmedieval com el matrimoni i el comerç frumentari d’àmbit privat barceloní. La base d’aquest treball fou la tesi doctoral que va comptar amb el suport de la Fundació Noguera a través de la seva Beca Raimon Noguera 2010.

L’objecte d’aquest estudi és l’anàlisi de la pagesia baixmaresmenca de les viles de Sant Feliu de Cabrera, de Sant Pere de Premià i de Sant Genís de Vilassar, durant el període que s’inicià l’any 1348 amb la Pesta Negra i que finalitzà el 1486 amb l’intent no reeixit de donar resposta a les reivindicacions dels diferents sectors del moviment remença català amb la sentència arbitral de Guadalupe.

Nº Col·lecció: 62

Any de publicació: 2012

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Dret privat, Família, Feudalisme, Social

ISBN: 978-84-9975-269-3

Pàgines: 650