Revista EDHAP

Recull treballs multidisciplinaris basats en documents dels protocols i registres notarials d’arreu.

La Revista d’Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols (EHDAP), va aparèixer a Barcelona l’any 1948, impulsada per Raimon Noguera Guzmán, notari de Barcelona, des de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Recull treballs multidisciplinaris basats en documents dels protocols i registres notarials d’arreu i estudis sobre aspectes institucionals, com ara la història del notariat o d’altres institucions de dret públic o privat relacionades.

La seva publicació va ser Interrompuda en dues ocasions, entre els anys 1955 i 1974 i entre el 1984 i el 1995. L’any 1995, el Col·legi de Notaris de Catalunya, conscient de la seva prestigiosa trajectòria, va reemprendre la seva edició, amb la col·laboració i patrocini de la Fundació Noguera. Fins a l’actualitat s’edita de forma ininterrompuda, amb periodicitat anual i publica articles i treballs en diversos idiomes (català, espanyol, italià, francés, etc.)

Els treballs que inclou abasten tota la cronologia possible (del segle XIII al segle XIX) i un ampli àmbit temàtic d’història jurídica, social, econòmica, de l’art o de les mentalitats. Entre els seus autors figuren signatures prestigioses com P. Vilar, J. M. Madurell, N. Coll, J. Codina, M. T. Ferrer, J. Riera, J. M. Font Rius, G. Colón, A. Garcia, C. Batlle, P. Molas, A. Eiras Roel, J. Bono, E. Giralt, J. Hernando i un llarg etcètera.