Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica de l’Archivo Ducal de Cardona (965-1230)

Francesc RODRÍGUEZ BERNAL

El present diplomatari conté la transcripció i estudi dels documents dels segles X al XIII (fins a 1230) conservats a l’Archivo Ducal de Cardona a Madrid.

La present publicació recull tota la documentació de la casa ducal tal com va quedar després de la segregació arxivística duta a terme a l’Archivo Ducal de Medinaceli com a conseqüència del repartiment dels diversos títols nobiliaris (i de les seves respectives propietats i arxius patrimonials vinculats) que, després de la mort del Sr. Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, duc de Medinaceli, convertí les seves tres filles en titulars dels ducats de Medinaceli, Lerma i Cardona, respectivament. Actualment el fons complet consta, essencialment, de 210 lligalls que recullen la documentació generada per la familia vescomtal, comtal i ducal de Cardona des dels seus orígens fins la desamortització, i els dos volums (de dimensions considerables) corresponents al Cartulari de Sant Vicenç de Cardona.

Nº Col·lecció: 71

Any de publicació: 2016

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Corona d'Aragó (antics regnes), Europa

Temàtica històrica: Diplomataris, Família, Feudalisme

ISBN: 978-84-9975-827-5

Pàgines: 848