Back

Estudis

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

La historia d’un home i un casal, un personatge i la seva residència familiar, Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa i la Casa Vilana Perlas al Regomir de Barcelona.

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa va ser un dels personatges amb més poder de decisió política a la Catalunya del segle XVIII. Secretari personal del rei Carles III, convertit posteriorment en emperador Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic, El marquès de Rialp va intervenir d’una manera fefaent els esdeveniments històrics que varen modelar la Guerra de Successió espanyola, i posteriorment les seves conseqüències a l’exili.

La casa o residència familiar del nostre personatge estava situada al bell mig de la ciutat de Barcelona, al barri del Regomir, i se’n conserva gran part del casal original. Ramon Frederic i la casa del Regomir es varen anar transformant, sense perdre mai el lligam que les unia, podent reconèixer en la història d’aquest complex conjunt edilici, la pròpia evolució de la vida del nostre personatge.

Nº Col·lecció: 74

Any de publicació: 2016

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Espanya, Europa

Temàtica històrica: Art i Arquitectura, Família, Món urbà, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-767-4

Pàgines: 492