Impuls a la recerca

Totes aquestes línies d’actuació formen part d’un conjunt ampli d’activitats destinades a encoratjat nous investigadors i incentivar la recerca.

Inventaris dels arxius

La inventariació dels fons dels arxius notarials de Catalunya és una premisa per a preservar i difvulgar aquest patrimoni documental. La Fundació impulsa la inventariació d’aquests fons que es conserven als arxius de protocols de cada comarca i que, en ocasions. es remunten al segle XIII.

Des que l’any 1981 es publicà el primer Catàleg de l’Arxiu Notarial de Sitges, la tasca d’inventariació dels arxius i la publicació dels inventaris arreu de Catalunya ha sigut sistemática i continuada.

El primer inventari, el de l'Arxiu de Sitges
El primer inventari, el de l'Arxiu de Sitges
L’Arxiu de Protocols de Barcelona, dins del Col.legi de Notaris de Catalunya
L’Arxiu de Protocols de Barcelona, dins del Col.legi de Notaris de Catalunya

Transcripció de fonts

L’edició de les grans fonts documentals antigues, quin estat de conservació, en alguns casos, limita la seva consulta i manipulació, permet rescatar-les dels arxius i posar-les a l’abast del públic i dels estudiosos.

Es tracta de la transcripció i estudi rigorós, a càrrec d’especialistes prestigiosos, de les fonts o conjunts documentals cabdals per a la història del dret i de les institucions catalanes.

El llibre del Consolat de Mar, una font capdal
El llibre del Consolat de Mar, una font capdal
noguera-impuls-transcripcio-02-562x304

La Fundació publica estudis de recerca en els àmbits de la història social, jurídica, econòmica, cultural, religiosa i institucional de Catalunya.

Estudis

Son treballs de recerca històrica a partir de fons dels arxius notarials. La Fundació avalua i publica aquests estudis en els àmbits de la història social, jurídica, econòmica, cultural, religiosa i institucional de Catalunya i/o dels antics regnes de la Corona d’Aragó.

Entre aquests estudis, tenen especial atenció els de recerca sobre la historia del notariat i la seva contribució al desenvolupament institucional de Catalunya, especialment l’esdevinguda de l’activitat notarial, tant en l’àmbit del dret privat com del dret públic.

noguera-impuls-estudis-01
noguera-impuls-estudis-02

Beques

Anualment, la Fundació convoca les beques Raimon Noguera d’investigació històrica a nivell acadèmic. Les beques premien i doten econòmicament tesis doctorals realitzades en l’àmbit de la historia de les institucions catalanes.

La finalitat és contribuir a impulsar la recerca acadèmica a les universitats de Catalunya i encoratjar nous estudiosos d’aquestes disciplines al més alt nivell.

noguera-impuls-beques-01-800x340