Back

Estudis

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

A través, principalment, de la informació continguda en els testaments atorgants a Barcelona entre el 1300 i el 1525, conservats en els protocols d’aquesta ciutat, l’autor fa un estudi diplomàtic de l’ instrument testamental, que li permet ampliar la seva anàlisi als diversos elements integrants de la família barcelonina en aquesta època, des de la successió fins a les estratègies familiars i la sociabilitat. En els 108 quadres que conté l’obra s’apliquen tots els conceptes estudiats en el sector social escollit.

Estudi de les nissagues Verdaguer , Rossell i Canyadell, Bonanat, sa Torra i des Pujol

Nº Col·lecció: 41

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Dret privat, Econòmica, Família, Món urbà, Social

ISBN: 978-84-9779-471-8

Pàgines: 494