Noguera i Miró

Noguera i Miró

A partir del 1969 Noguera tindrà una actuació fonamental en la construcció jurídica de la Fundació Miró.

Per la seva amistat amb Joan Miró, a partir del 1969 Noguera tindrà una actuació fonamental en la construcció jurídica de la Fundació Miró i també en aconseguir la identificació de l’alcalde Porcioles amb el projecte. Igualment, serà decisiva la seva intervenció en la cessió de la col·lecció de Joan Prats. Noguera serà el vicepresident del primer patronat de la fundació, presidit per Joaquim Gomis.

Al 1988, coincidint amb la nova ampliació de l’edifici de la fundació, aquesta institució atorga el premi Ocell Solar a tres persones i amics del pintor distingides per la seva tasca en pro de l’obra de Miró i de la seva fundació: Joaquim Gomis, primer president del patronat; Pierre Matisse, primer merchant de Miró a Nova York que ha fet destacades donacions, i Raimon Noguera, un dels artífex de l’establiment de la institució i de la seva ubicació a Montjuïc.

Raimon Noguera amb Joan Miró a Mallorca (1977).
Raimon Noguera fou notari de la Fundació Miró