Missió

Raimon Noguera crea la Fundació Noguera l’any 1976. Des d’aleshores i fins avui, l’activitat de l’entitat mai no s’ha aturat, fidel als seus principis fundacionals.

Com a notari, però també com a historiador, arxiver i humanista, al llarg de la seva vida, Raimon Noguera esmerça esforços, temps i diners a mostrar l’enorme valor històric dels fons notarials antics.

Té ple convenciment de que aquests documents constitueixen la principal font per conèixer la formació i evolució del dret català al llarg dels segles. El dret que ha vertebrat la societat catalana des de l’edat mitjana.

Noguera actua decididament per preservar els arxius notarials i obrir-los al públic. Vol atraure la curiositat sobre els seus tresors documentals. Posa a l’abast dels estudiosos eines per a la recerca i la divulgació dels treballs.

Per a culminar aquesta tasca, Raimon Noguera crea la Fundació Noguera l’any 1976. Des d’aleshores i fins avui, l’activitat de l’entitat mai no s’ha aturat, fidel als seus principis fundacionals, sempre en estret contacte amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, que generosament acull la seva seu.

La trajectòria i projecció de la Fundació Noguera han rebut el reconeixement institucional, essent-li atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2000.