Back

Estudis

Els Margarit de Castell d’Empordà. Família, noblesa i patrimoni a l’època moderna

Manel GÜELL JUNKERT

Escriure sobre la família Margarit, senyora de Castell d’Empordà, és escriure sobre quatre famílies esglaonades en el temps: els Margarit de Girona, els d’Empordà, els de Tarragona i els del Rosselló. També és escriure sobre més d’un cognom: Margarit, Bertran, Gallart, Vilanova, Biure, Cruïlles, Bon, etcètera. Tots aquests indrets i cognoms es barregen i entrecreuen al llarg d’una successió genealògica de més de 500 anys.

Pedra angular d’aquesta investigació ha estat el fons documental aplegat a l’Arxiu Biure-Margarit, integrat per peces documentals, registres i extractes recuperats a la dissetena centúria, i buidant les notaries de Castell d’Empordà i de Girona, a més d’altres fons documentals i fonts bibliogràfiques.

En aquesta obra es pretén bàsicament donar una visió integral de tots els Margarit pertanyents a l’època moderna, fins ara tractats per parts, a bocins. És una posada al dia que aplega, actualitza, corregeix i augmenta considerablement les dades i notícies sobre aquest llinatge empordanès.

La Fundació Noguera ha finançat l’obra a través de la divuitena beca “Raimon Noguera”, de 2008.

Nº Col·lecció: 56

Any de publicació: 2011

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Dret privat, Família

ISBN: 978-84-9975-059-0

Pàgines: 755