Back

Textos i Documents

Societats Mercantils a Barcelona. Volum II.

Arcadi GARCIA I SANZ - Josep M. MADURELL I MARIMON

Edició dels 158 documents en què es basa l’estudi del primer volum, essent especialment abundants els que pertanyen al segle XV. Entre la documentació hi destaquen els instruments de constitució de societat, transcrits amb l’estàndard de qualitat de la resta de publicacions de la Fundació Noguera, però també s’inclouen tota una sèrie de textos complementaris que ajuden a una major comprensió del fenomen de les societats mercantils.

Nº Col·lecció: 12

Any de publicació: 1986

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 84-86387-29-9

Pàgines: 292