Back

Textos i Documents

Llibre del Consolat de Mar. Volum I.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

A ningú escapa la impressionant importància històrica i jurídica que té el Llibre del Consolat de Mar, una font única en tot el món mediterrani pel coneixement de gran quantitat d’aspectes referents a la navegació durant el període medieval. La Fundació Noguera ha col.laborat amb la Fundació Vives Casajuana per començar a publicar en aquest primer volum el manuscrit de la Real de Mallorca, de 1385, la versió més antiga del text que ha pervingut fins els nostres dies.

Nº Col·lecció: 1

Any de publicació: 1981

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Illes Balears, Mediterrà occidental i Magrib, València

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions, Dret privat

ISBN: 84-232-0192-9

Pàgines: 264