Back

Textos i Documents

Societats Mercantils a Barcelona. Volum I.

Arcadi GARCIA I SANZ - Josep M. MADURELL I MARIMON

Treball d’investigació jurídica sobre el camp de les societats mercantils barceloneses, peça clau pel desenvolupament comercial de la ciutat, des dels seus exemples més antics fins a la fi dels temps medievals. La documentació en què hom es basa per aquesta tasca prové de diversos arxius catalans, si bé destaca la pertanyent a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. El primer volum és dedicat íntegrament a un extens i detallat estudi del tema.

Nº Col·lecció: 11

Any de publicació: 1986

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 84-86387-28-0

Pàgines: 440