Back

Textos i Documents

Llibre del Consolat de Mar. Volum III. 1. Estudi jurídic.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

La magnitud de l’estudi emprès per Germà Colon i Arcadi Garcia es posa de manifest en aquest volum III, que pel seu interessantíssim i abundant contingut ha hagut de dividir-se en dos subvolums. En aquest cas el III.1 es dedica a l’estudi històrico-jurídic dels consolats marítims majors i la formació del mateix LCM, prenent com a base l’Ius Fori d’aquelles institucions, i recollint i ampliant diverses aportacions anteriors, especialment relatives al consolat valencià, ja publicades a la Història de la Marina Catalana (1977).

Nº Col·lecció: 3

Any de publicació: 1984

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Illes Balears, Mediterrà occidental i Magrib, València

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions, Dret privat

ISBN: 84-232-0219-4

Pàgines: 404