Back

Estudis

Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV.

Núria COLL I JULIÀ - Arcadi GARCIA I SANZ

La marina catalana no és un dels temes que més tractament historiogràfic ha rebut per part dels nostres autors, ara bé, es tracta potser d’una de les glòries més grans que aquest país sostingué durant l’Edat Mitjana. Els autors fan un examen exhaustiu a tots els aspectes relacionats amb les galeres medievals, des del seu aparellament i elements constructius fins a la seva tripulació, armament, vida i costums en la Mediterrània, acompanyant-ho de nombrosa documentació i il·lustracions.

Nº Col·lecció: 6

Any de publicació: 1994

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Mediterrà occidental i Magrib

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima

ISBN: 84-7935-226-4

Pàgines: 566