Back

Textos i Documents

Llibre del Consolat de Mar. Volum II.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Continua aquest segon volum del Llibre del Consolat del Mar amb la publicació del manuscrit del monestir de la Real de Mallorca, que tant en el primer com en el segon volum és comparat amb la resta de versions existents, més modernes; tot plegat un notable i erudit esforç d’edició que serà de gran utilitat als historiadors del dret o de la marina, però també a filòlegs i altres estudiosos, especialment els interessats en l’expansió catalana per la Mediterrània.

Nº Col·lecció: 2

Any de publicació: 1982

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Illes Balears, València, Mediterrà occidental i Magrib

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions, Dret privat

ISBN: 84-232-0193-7

Pàgines: 304