Back

Textos i Documents

Llibre del Consolat de Mar. Volum IV.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Volum complementari a l’edició d’aquesta obra, en què els autors aporten diversos capítols dedicats, entre altres coses, als textos divergents de la tradició del text; una relació dels còdexs i edicions que han tramès el text del LCM; les traduccions estrangeres que hom ha trobat; un estudi lingüístic, que amplia el coneixement del català antic; un glossari, tant marítim com jurídic; i uns índexs onomàstics, de referències internes i de matèries.

Nº Col·lecció: 15

Any de publicació: 1987

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Illes Balears, València, Mediterrà occidental i Magrib

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions

ISBN: 84-232-0266-6

Pàgines: 276