Back

Textos i Documents

Llibre del Consolat de Mar. Volum III. 2. Diplomatari.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

La base teòrica desplegada en el volum III.1 obté aquí la seva contraposició documental, amb 57 instruments relatius als sobradits consolats majors –Barcelona, València, Mallorca i Perpinyà- entre 1258 i 1500, on trobem nombrosos exemples de les passes i tradició jurídiques que portaren a la codificació i compilació del Llibre del Consolat del Mar i el seu posterior desplegament.

Nº Col·lecció: 4

Any de publicació: 1984

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Illes Balears, Mediterrà occidental i Magrib, València

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions, Diplomataris, Dret privat

ISBN: 84-232-0218-6

Pàgines: 384