Back

Aquesta magna obra és una reedició de la primera versió crítica, ara ja exhaurida, del Llibre del Consolat de Mar, gràcies als auspicis i interès de la mateixa Fundació Noguera i de la Cambra de Comerç de Barcelona. El llibre pren com a base la transcripció del manuscrit més antic (segle XIV) del monestir de la Real de Mallorca, que es compara al llarg de l’obra amb les vuit versions escrites del segle XV i el primer incunable imprès de l’any 1484. Com a novetat d’aquesta edició hom incorpora la traducció italiana de l’any 1479.

Nº Col·lecció: 2

Any de publicació: 2001

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Illes Balears, València, Mediterrà occidental i Magrib

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Compilacions, Dret públic

ISBN: 84-7935-810-6

Pàgines: 1608