Mostra 1–20 de 24 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

El primer segle dels jerònims a Catalunya. Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i Sant Jeroni de la Murtra (1393-1500)

Carles DÍAZ MARTÍ

Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir duple de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (1245-1300).

Jesús ALTURO I PERUCHO

El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: religió, cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigília de les amortitzacions (1592-1835). Volum II.

Xavier SOLÀ I COLOMER

El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: religió, cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigília de les amortitzacions (1592-1835). Volum I.

Xavier SOLÀ I COLOMER

Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum IV.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum III.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella.

Jordi BOLÒS

Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador.

Joan PAPELL I TARDIU

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Volum II.

Irene LLOP (ed.)

El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1287-1510)

Josefina MUTGÉ I VIVES

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X- XV).

Jordi BOLÒS

Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV).

Hug PALOU I MIQUEL - Josep M. PONS I GURI

El Llibre Verd del pare Jaume Pasqual. Primera història del monestir de Vallbona.

Josep M. SANS I TRAVÉ

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE

Els béns del Temple a la Corona d’Aragó en suprimir-se l’orde.

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

De esu Carnium. Volum XI.

Dianne M. BAZELL (ED.)