Back

Textos i Documents

Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador.

Joan PAPELL I TARDIU

Transcripció acompanyada de notes complementàries del còdex 459 servat a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, del monestir cistercenc de Santa Maria de Santes Creus, recopilat per fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador (s. XV i XVI). Sota el títol de Compendium abreviatum, es recull la història de la fundació del Cister i del monestir des dels seus orígens fins el segle XVI, la relació de les propietats i dominis del cenobi, i els privilegis papals i reials concedits als abats. Completa el còdex les Nuncupationes pro monasterio; Pitancias; Miraculum sancti Stephani pro Galcerando de Pinos, i l’abaciologi fins els primers abats quadriennals.

Nº Col·lecció: 44

Any de publicació: 2009

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-9779-873-0

Pàgines: 539