Back

Textos i Documents

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE

Unes fonts que fins ara no havien estat posades a l’abast dels historiadors dels ordes militars eren els manuscrits catalans dels hospitalers, que el filòleg basc Ricardo Cierbide publica en aquest volum prenent com a base el manuscrit de Perpinyà, incloent textos tan diversos com rúbriques, llegenda i fundació històrica de l’orde, relació de mestres, regla, estatuts, esgards i usatges. Tot plegat, una eina bàsica per a una millor comprensió de la història de l’Hospital al nostre país.

Nº Col·lecció: 34

Any de publicació: 2002

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Catalunya Nord, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-953-6

Pàgines: 496