Back

Diplomataris

Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN

La present edició és el fruit d’un treball de gran abast, ja que hauran calgut cinc anys de feina intensa per aplegar, transcriure i editar les mil dues-centes actes que la constitueixen. Aquest corpus diplomàtic, excepcional per la seva grandària, dóna avui testimoni de l’activitat desplegada per l’orde dels templers en els comtats nord-catalans: el Rosselló, el Vallespir i el Conflent, i també a la Fenolleda, en el curs dels seus cent vuitanta anys d’existència (1131-1312).

Nº Col·lecció: 56

Any de publicació: 2010

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya Nord, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: La present edició és

Pàgines: 678