Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X- XV).

Jordi BOLÒS

Acurada transcripció dels documents conservats del monestir de Santa Maria de Serrateix que conformen el seu diplomatari. Els límits cronològics d’aquest són l’any 910-911, data del primer instrument del fons de Serrateix, fins al segle XV. Permeten conèixer més bé un monestir benedictí, uns pagesos que depenien d’una comunitat monàstica i un paisatge transformat per aquests, entre els segles X i XV. El monestir de Santa Maria de Serrateix és situat a l’actual municipi de Serrateix i Viver, a la comarca del Berguedà. A l’època comtal, l’abadia benedictina es trobava dins del comtat de Berga (que gairebé sempre depengué dels comtes de Cerdanya) i molt a prop de la frontera amb les terres que depenien del comtat d’Urgell i del comtat d’Osona i Manresa.

Nº Col·lecció: 42

Any de publicació: 2006

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-9779-465-6

Pàgines: 699