Back

Estudis

Els béns del Temple a la Corona d’Aragó en suprimir-se l’orde.

Tot i ser un treball antic, aquesta obra no ha perdut vigència i la seva publicació era molt reclamada pels estudiosos del Temple. Es tracta d’un estudi del destí dels béns dels templers en desbandar-se el seu orde i l’administració que en feren els oficials reials fins que es determinà el seu destí. La documentació utilitzada pertany a les seccions de Cancelleria Reial i Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Hom forneix el text amb un apèndix format per 77 documents.

Nº Col·lecció: 28

Any de publicació: 2000

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-836-X

Pàgines: 220