Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella.

Jordi BOLÒS

Com a base de l’estudi de la senyoria dels cenobis benedictins del Berguedà (vegeu també l’estudi sobre el monestir de Santa Maria de Serrateix), es presenta aquest fons documental del monestir de Sant Pere de la Portella, que ens apropa als orígens d’una comunitat monàstica creada fa poc més de mil anys i ens permet de conèixer molts aspectes d’aquella societat, des del segle X fins al segle XVIII.

Nº Col·lecció: 47

Any de publicació: 2009

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-9779-826-6

Pàgines: 832