Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XIX (1863-1900), Volum VIII.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Tal com s’ha fet en els set volums anteriors d’edició del nou inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, projecte iniciat el 1995 i patrocinat per la Fundació Noguera, es presenta ara el volum vuitè, que comprèn el període de 1863 a 1900. En aquest cas, la divisió dins el segle no s’ha fixat a la meitat de la centúria, com en els dos segles anteriors, sinó en el 1862, per la transformació de la institució i de regularització de la praxi notarial arran de la promulgació de la Llei orgànica el notariat de 28 de maig d’aquest any.

Nº Col·lecció: 34

Any de publicació: 2013

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 978-84-9975-394-2

Pàgines: 491