Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XVII (1601-1650). Volum III.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Prosseguint la tasca dels volums corresponents a l’Edat Mitjana i al segle XVI, la Fundació publica el tercer volum que recull la tasca de l’inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, corresponent a la primera meitat del segle XVII. El volum incorpora a l”inventari 183 notaris i un total de 4.649 llibres situats entre els anys 1601 i 1650.

Nº Col·lecció: 29

Any de publicació: 2004

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-9779-227-0

Pàgines: 431