Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segle XVI). Volum II.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Segon volum de la ja esmentada revisió completa de l’Índice Cronólogico Alfabético de Josep Maria Madurell i Marimon, l’obra que fins fa poc s’utilitzava per la consulta dels protocols de l’AHPB. Aquest nou inventari descriu quasi 8.000 volums escrits per 291 notaris renaixentistes, donant doncs bon compte de l’enormitat de la tasca catalogadora empresa, i és acompanyat de dos índexs de notaris, un d’alfabètic i un altre de cronològic.

Nº Col·lecció: 27

Any de publicació: 2003

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-174-8

Pàgines: 644