Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Com es feu amb el segle XIX, en què es tallà en el 1862 —any de promulgació de la Llei orgànica del notariat—, tampoc en aquest cas s’ha dividit el segle xx per la meitat i s’ha optat pel tall cronològic més coherent del final del período bèl·lic de 1936-1939. I també com en els dos volums anteriors, es descriuen els protocols de Badalona, localitat que, tot i formar districte propi des de la demarcació notarial de 1983, cal incloure-la dins el de Barcelona, perquè així es considerà en la primera demarcació de 1866 i per fidelitat al principi segons el qual un canvi en la demarcació no ha de comportar en cap cas la remoció física de la seva documentació.

Nº Col·lecció: 37

Any de publicació: 2019

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 978-84-1303-133-0

Pàgines: 622