Mostra 1–20 de 22 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

Els llibres de privilegis i canalars de Mataró (1294-1819)

Jesús RODRÍGUEZ BLANCO - Alexis SERRANO MÉNDEZ

Novetat

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

Novetat

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

Novetat

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle xv.

Salvatore MARINO

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

El llibre segon d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1579/1612).

Isabel COMPANYS I FARRERONS - Montserrat SANMARTÍÍ ROSET

El primer llibre d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1577-1597).

Isabel COMPANYS I FARRERONS - Montserrat SANMARTÍÍ ROSET

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. II

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. I

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. II

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. I

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1513). Volum II.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ

Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1516). Volum I.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA