Mostra 1–20 de 29 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

El Mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Pablo José ALCOVER CATEURA

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

L’impressor Rafael Figuer (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps.

Xevi CAMPRUBÍ

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum II

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI

L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum I

Sergi GRAU TORRAS - Eduard BERGA SALOMÓ - Stefano M. CINGOLANI

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral.

Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714).

Eduard MARTÍ FRAGA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Indians a Catalunya: capitals cubans en l’economia catalana

Martín RODRIGO I ALHARILLA

El matrimoni infantil a Catalunya i Europa.

Santiago de LLOBET MASACHS

Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV.

Cristina BORAU

L’exili austriacista (1713-1747). Volum II.

Agustí ALCOBERRO

L’exili austriacista (1713-1747). Volum I.

Agustí ALCOBERRO