Back

Arnaldi de Vilanova opera medica omnia

Tractus de intentione medicorum. Volum I.

Michael R. MCVAUGH

Adquirir
IMPRIMIR

Estudi en versió anglesa i catalana del tractat, així com publicació íntegra del seu text, en què el metge i reformista català es preguntava sobre la condició de la seva professió i l’instrumentalisme mèdic, tot reprenent el pensament del De interioribus de Galè. Com sempre, l’edició s’acompanya d’un estudi comparatiu dels diferents manuscrits existents, uns índex i el ja esmentat estudi preeliminar.

Nº Col·lecció: 6

Any de publicació: 2000

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Medicina i Ciència

ISBN: 84-7935-698-7

Pàgines: 226