Back
Adquirir
IMPRIMIR

En aquest volum Michael R. McVaugh publica l’obra Aphorismi de gradibus acompanyada de nombrosos capítols introductoris en anglès sobre el món de la medicina medieval, les teories farmacèutiques del dos-cents, la farmàcia àrab, Arnau de Vilanova i la Aphorismi, la seva filosofia i plasmació posterior, amb dos apèndixs complementaris.

Nº Col·lecció: 2

Any de publicació: 1993

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes), Regnes Península Ibérica

Temàtica històrica: Medicina i Ciència

ISBN: 84-600-6712-2

Pàgines: 362