Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. II

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Segon volum d’aquesta important col·lecció diplomàtica medieval del monastir gironí. A banda de tot el ric patrimoni material de Sant Pere de Galligants de Girona que ha perdurat fins als nostres dies, encara queden moltes ombres sobre el seu passat històric, en bona part originades per les dificultats d’accés fins fa relativament pocs anys al que queda avui del seu fons arxivístic. La present publicació del recull dels documents anteriors a 1300. n’és una aportació fonamental.

Nº Col·lecció: 65

Any de publicació: 2013

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Món urbà, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-9975-393-5

Pàgines: 497