Back

Diplomataris

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. I

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

A l’interior del traçat de les muralles de Girona aixecades a la segona meitat del segle xiv, encara s’alcen avui el claustre i l’església de Sant Pere que, juntament amb el petit temple de Sant Nicolau, són els principals testimonis del complex monàstic de Sant Pere de Galligants.

A banda de tot el ric patrimoni material de Sant Pere de Galligants, encara queden moltes ombres sobre el seu passat històric, en bona part originades per les dificultats d’accés fins fa relativament pocs anys al que queda avui del seu fons arxivístic. La present publicació del recull dels documents anteriors a 1300.és una aportació fonamental.

Nº Col·lecció: 64

Any de publicació: 2013

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Món urbà, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-9975-392-8

Pàgines: 465