Cap d'edicions

Josep M. SANS I TRAVÉ

(Solivella, Tarragona)

Es cap d’edicions de la Fundació des de la seva creació, l’any 1976.

Historiador, llicenciat per la Universitat de Barcelona i doctor en Lletres i Filosofia per la Universitat de Bolònia. Professor de la Universitat de Barcelona (1972-80) i de la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2005). Director tècnic de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona entre 1973 i 1980, cap del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1980-1992), director general del Patrimoni Cultural (2003-2004) i director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, del 1992 al 2017. Ha col.laborat en obres col·lectives com el Repertorium Fontium Medi Aevi, el Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. Cancilleria Pontificia (1351-1353), Enciclopedia Catalana, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica, o Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Ha dirigit l’obra “Els comtessobirans de la casa de Barcelona, del 801 a l’actualitat”, i l’edició d'”Els Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1411-1714)”. Ha publicat nombroses obres sobre la història dels templers a Catalunya, tema del que n’és especialista. També ha publicat treballs sobre la història de la Conca de Barberà, el monestir de Santa Maria de Vallbona, i edicions crítiques de manuals de notaris catalans baixmedievals. membre acadèmic de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia de Doctors.