Fundador i President

Raimon NOGUERA i GUZMÁN

(Barcelona, 1897 - 1990)

Fundador de l’entitat i primer president fins a 1990, any de la seva mort.

La trascendència i rellevància intel·lectual, social i cultural de Raimon Noguera justifica plenament la secció especial que aquesta web dedica al seu fundador. Sota la seva presidència, la Fundació fixa uns clars objectius i posa en marxa, entre d’altres, la tasca d’inventariació i publicació dels catàlegs i inventaris dels arxius de protocols de tot el territori català, un treball ambiciós i de llarg abast. També aconsegueix publicar alguns dels textos històrics catalans fonamentals (Llibre del Consolat de Mar, Costums de Tortosa) i editar, a càrrec dels millors experts, estudis capdals sobre la història del dret català i del notariat a Catalunya.