Back

Textos i Documents

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum I.

Jesús ALTURO I PERUCHO

Estudi complet i molt detallat dels documents del monestir de Santa Anna de Barcelona, el més notable fons medieval dipositat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. En aquest primer volum l’autor desenvolupa una història de l’arxiu del monestir i del seu engrandiment, repassa la trajectòria de l’orde del Sant Sepulcre, dels seus priorats i la seva economia. A més, inclou un glossari que serà una útil guia per al coneixement lingüístic del món medieval.

Nº Col·lecció: 8

Any de publicació: 1985

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-86387-09-4

Pàgines: 322