Back

Textos i Documents

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum II.

Jesús ALTURO I PERUCHO

Adquirir
IMPRIMIR

Els altres dos volums d’aquesta magna obra són dedicats al seu diplomatari, ingent per la quantitat de documents que inclou. En el cas d’aquest segon volum són 449 instruments, amb un espectre cronològic que va del 942 fins 1174. L’autor no només inclou en el seu estudi els documents referents a Santa Anna i a l’orde del Sant Sepulcre, sinó que també dedica la seva atenció al cenobi de Santa Eulàlia del Camp, des del segle XV refòs amb Santa Anna, i per això també publica els seus documents.

Nº Col·lecció: 9

Any de publicació: 1985

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-86387-10-8

Pàgines: 426