Back

Textos i Documents

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum III.

Jesús ALTURO I PERUCHO

Adquirir
IMPRIMIR

Conclou amb aquest tercer volum l’estudi i diplomatari dels documents de Santa Anna de Barcelona i Santa Eulàlia del Camp, amb la publicació de 192 documents més, datats entre 1175 i 1200, i els índexs de rigor. Assistim per tercera vegada, doncs, a la contemplació d’aquest monumental treball historiogràfic que el doctor Alturo ha realitzat amb constant dedicació i energia i que desvetlla per fi gran part de la història del Sant Sepulcre al nostre país.

Nº Col·lecció: 10

Any de publicació: 1985

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-86387-11-6

Pàgines: 470