Back

Diplomataris

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum I.

Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH

Adquirir
IMPRIMIR

Ens trobem potser davant d’una de les obres culminants de la tasca empresa per la Fundació Noguera. Un nombrós grup d’historiadors i paleògrafs ha atacat sense cap complex l’enorme tasca de publicar els pergamins comtals de Barcelona, en una primera fase els que abasten els temps que van de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Es tracta d’un treball del tot exitós, que en el seu primer volum abasta des de l’any 981 al 1029 i ve acompanyat d’una notable introducció multidisciplinar.

Nº Col·lecció: 18

Any de publicació: 1999

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya

Temàtica històrica: Diplomataris, Política i institucional

ISBN: 84-7935-659-6

Pàgines: 1662

Altres publicacions de Gaspar FELIU

Altres publicacions de Josep M. SALRACH